Uzyskaj więcej!

Dowiedz się więcej o MyABCM i zobacz, co może zrobić dla Twojej firmy.


- Idealne rozwiązanie do strategicznego zarządzania kosztami.

- Zwiększenie efektywność i rentowności twojej organizacji.

- Autonomia w podejmowaniu decyzji.


Express

MyABCM Express to idealne rozwiązanie do modelowania rozliczania kosztów i rentowności dla wielu użytkowników w przypadku wdrożenia modelu o niewielkiej złożoności i dużych wolumenach danych. Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania kosztami i rentownością, które zapewnia prostotę obsługi i szybkie działanie podczas analizy transakcji, dzięki czemu zwiększa wydajność i rentowność firmy. MyABCM Express jest łatwy w instalacji, a użytkownicy mogą go dostosowywać do swoich potrzeb.

 MODELOWANIE WIELOWYMIAROWE

Połącz dowolną liczbę elementów, aby stworzyć wielowymiarową struktur analityczną, która może być wykorzystana w całym modelu. Może to być kombinacja kont według centrów kosztów lub widok według wymiarów produktu/usługi, klienta, kanału, rynku i innych.

INTUICYJNE I ELASTYCZNE MODELOWANIE

Model kosztów i rentowności można łatwo opracować, importując tabele z dowolnego systemu, a nawet używając funkcji Kopiuj i wklej w programie Excel.

PRZYPISANIA

Dzięki intuicyjnej i przejrzystej prezentacji graficznej możesz kreować reguły biznesowe i proste lub złożone klucze podziału w celu przypisywania/rozliczania kosztów z kont źródłowych do obiektów docelowych.

Liczne wykresy i analizy, między innymi takie jak: struktura kosztów, ewolucja, wykres plan-vs-wykonanie.

Dzięki tabelom przestawnym można bezproblemowo przeciągać i upuszczać obiekty, aby intuicyjnie budować analizy dowolnych elementów modelu rozliczeniowego.

Pulpity nawigacyjne ze wskaźnikami i miernikami do łatwego obrazowania stanu zasobów, działań lub obiektów kosztowych modelu.

Moduł BPM zintegrowany z modelowaniem pokazuje, w jaki sposób zasoby są wykorzystywane w organizacji i pozwala wyróżnić procesy i działania bez wartości dodanej, lub te które nie osiągnęły prognozowanych wartości.

Zaawansowany komponent do wielowymiarowej analizy rachunku zysków i strat.

Własny moduł ścieżki rewizyjnej pokazuje dokładnie, w jaki sposób zasoby są wykorzystywane w organizację oraz produkty/usługi, umożliwiając pełny audyt opracowanego modelu kosztów i rentowności.

Podsumowanie modelu szybko identyfikuje odchylenia i niespójności między surowych danymi wejściowymi i informacjami wynikającymi z modelowania MyABCM.

Integracja z dowolnym systemem przedsiębiorstwa, arkuszami kalkulacyjnymi, tabelami baz danych, systemami ERP oraz skrypty do automatyzacji zasilania modeli rozliczeniowych.

Data Transformation Studio pozwala na integrację z systemami korporacyjnymi oraz natywne połączenie z systemami ERP (takimi jak SAP, Oracle i Totvs). Umożliwia wizualne przekształcanie, grupowanie i wymianę danych źródłowych, tak aby zintegrować je z naszymi modułami. Gwarantujemy efektywność procesu dzięki specjalnym raportom do weryfikacji danych przed integracją z modelem rozliczeniowym.

POPROŚ O DEMONSTRACJĘ

Corporate

W przypadku wdrożeń na dużą skalę lub tych z bardzo złożonym modelowaniem opracowaliśmy MyABCM Corporate, zaawansowane oprogramowanie, które jest szybkie, dynamiczne i wszechstronne w analizie kosztów i rentowności twojej organizacji.


Narzędzie to ma unikatowe cechy predysponujące je do obsługi dużych ilości danych, wysokiej złożoności modelu, wielu języków, modelowania wielogeograficznego oraz architekturę opartą o www. Możesz, między innymi, współdzielić modele kosztów i rentowności z różnymi oddziałami swojej firmy, dzielić informację z podmiotami stowarzyszonymi i biurami w innych krajach, które używają różnych języków. MyABCM Corporate jest wszechstronny i przyjazny dla użytkownika.

Zaawansowane MODELOWANIE WIELOWYMIAROWE z nieograniczoną liczbą modułów, które obsługuje duże wolumeny danych i dowolną metodę rozliczania kosztów, dla dowolnej liczby firm, oddziałów i walut.

Dokonuj rozliczenia kosztów i przychodów między modułami, okresami, modelami, firmami - na dowolnym poziomie szczegółowości, korzystając z zaawansowanych kluczy podziałowych.

Interaktywny pulpit nawigacyjny umożliwia śledzenie danych i nieograniczone możliwości analizy, takie jak wykres krzywej wieloryba, Pareto, analiza przyczynowo-skutkowa i wiele innych.

Wielowymiarowy rachunek zysków i strat, w którym można analizować wymiary produktu, klientów, kanałów dystrybucji, procesów w powiązaniu do źródłowych kont księgowych.

Moduł BPM pokazuje, w jaki sposób zasoby są wykorzystywane w organizacji i pozwala wyróżnić procesy i działania bez wartości dodanej, lub te które nie osiągnęły prognozowanych wartości i założeń.

Zaawansowany moduł Karty czasu pracy do zbierania czasu pracy i zaangażowania w różnych procesach za pośrednictwem strony www lub automatycznie generowanych arkuszy Excela, później integrowanych z danymi w modelu MyABCM.

Smart Management. Opracuj struktury i analizy, aby zobrazować strategie i komunikuj je jako wskaźniki i mapy działań dla całej organizacji. Możliwe jest ustawianie inteligentnych alertów dla konkretnych użytkowników dotyczących np. redukcji marż produktów lub kanałów dystrybucji, pogorszenia KPI procesu lub wzrostu wydatków. Opracuj macierz zarządzania wydatkami (MME) lub Strategiczną Kartę Wyników w pełni powiązaną z modelem w MyABCM.

Moduł zaawansowanego planowania & what-if pozwala tworzyć w prosty sposób zaawansowane symulacje w celu zidentyfikowania wąskich gardeł procesów, zapotrzebowania na zasoby, wpływu na marże i prognozy.

Data Transformation Studio pozwala na integrację z systemami korporacyjnymi oraz natywne połączenie z systemami ERP (takimi jak SAP, Oracle i Totvs). Umożliwia wizualne przekształcanie, grupowanie i wymianę danych źródłowych, tak aby zintegrować je z MyABCM. Gwarantujemy efektywność procesu dzięki specjalnym raportom do weryfikacji danych przed ich integracją z modelem rozliczeniowym.

Gwarantowane szybkie wdrożenie zgodnie z najlepszymi praktykami na rynku, które wynikają z 30-letniego doświadczenia i ponad 1000 projektów, co pozwoliło nam opracować plany i słowniki procesów które można zastosować dla każdej firmy.

Pełna 64-bitowa architektura umożliwia skalowanie pionowe i poziome (w przypadku wersji internetowej), z zaawansowanymi zabezpieczeniami i szczegółowymi , logami oraz ścieżkami audytu.

Pełna integracja z każdym rozwiązaniem BI. Czy Twoja firma ma już wdrożone BI? Nie ma sprawy! Możemy zintegrować MyABCM z dowolnym BI na rynku.


POPROŚ O DEMONSTRACJĘ


NIEZALEŻNOŚĆ, AUTONOMIA, ELASTYCZNOŚĆ I ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Łatwe w użyciu oprogramowanie, które pomaga zredukować, kontrolować i mierzyć koszty Twojej firmy, optymalizując rentowność i zwrot z aktywów nawet przy bardzo złożonym modelowaniu i w środowiskach o dużej ilości danych.

ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW KAŻDEJ WIELKOŚCI

Od modelowania rozliczeń kosztów na poziomie wydziału po wdrożenie korporacyjne, z analizą porównawczą między jednostkami, oddziałami firmy, SKU, kanałami dystrybucji, klientami, krajami i firmami.

CAŁKOWITA IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYNIKÓW

Przeprowadzaj szczegółowe analizy do najbardziej szczegółowego poziomu, wykorzystując aplikacje w 100% oparte o www na dowolnym urządzeniu, z zabezpieczeniami i uprawnieniami odpowiednimi dla profilu każdego użytkownika.

WZORCOWE PROCESY I PLANY DLA KAŻDEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI

MyABCM to najszybsze wdrożenie na rynku. Projekty, które mogą potrwać od kilku dni do kilku tygodni, oraz specjalnie zaprojektowane akceleratory, wzorcowe procesy i plany usprawniające realizację.

ROZWIĄZANIE SPRAWDZONE W WIELU KRAJACH U WIELU KLIENTÓW

Narzędzie wspierane przez duże firmy konsultingowe, które zaufały MyABCM w swoich globalnych projektach zarządzania kosztami i rentownością. Pełna integracja z systemami ERP i innymi systemami w firmie.

SYMULACJE / PLANOWANIE

Wykonuj symulacje "co jeśli" i przeprowadzaj zaawansowane analizy planistyczne dla biznesu dowolnego rodzaju i wielkości.

Rozwiązania branżowe

My Patient Centricity

Rozwiązania dostosowane do sektora ochrony zdrowia, w szczególności znajdujące zastosowanie w: szpitalach, przychodniach i zakładach ubezpieczeń zdrowotnych.

My Ports

Rozwiązanie skoncentrowane na branży portowej, rekomendowane dla operatorów portowych, terminali prywatnych, władz portów, agencji regulacyjnych i ministerstw infrastruktury.

My Law

Rozwiązanie skoncentrowane na branży prawniczej i usługach profesjonalnych, polecane głównie kancelariom prawnym i firmom konsultingowym.

My Manufacturing

Rozwiązanie skoncentrowane na sektorach produkcji i przemysłu, polecane dla każdej branży, która chce zoptymalizować swoją rentowność, wykorzystując jako jedno z narzędzi zarządzanie kosztami i rentownością.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

My Utilities

Rozwiązanie koncentruje się na sektorze energetycznym, gospodarki wodno-ściekowej oraz usług o charakterze powszechnym i publicznym, np. takich jak energetyka, woda, transport, usługi pocztowe, telekomunikacja i inne.

My Store Profitability

Rozwiązanie skoncentrowane na sektorze handlu detalicznego i hurtowego, polecane dla grup detalicznych takich jak domy towarowe i supermarkety, a także e-commerce.

My Education

Rozwiązanie skierowane do sektora edukacji, w tym uniwersytetów, grup edukacyjnych i instytucji edukacyjnych dążących do poprawy efektywności poprzez aktywne zarządzanie kosztami i rentownością.

My Citizen Centricity

Rozwiązanie skoncentrowane na sektorze usług publicznych dla urzędów państwowych oraz jednostek samorządowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

My IT Services Catalog

Rozwiązanie skoncentrowane na sektorze technologicznym, polecane dla menedżerów IT.

My Banking

Rozwiązanie skoncentrowane na usługach bankowych i instytucjach powiązanych z sektorem finansowym.

My Professional Services

Rozwiązanie rekomendowane dla firm audytorskich, doradczych i M&A.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Spraw, aby Twoja firma była bardziej rentowna


Wdróż kompleksowe zarządzanie kosztami

Wykorzystaj MyABCM i dołącz do ponad 1000 klientów z całego świata.

1000 +

KLIENTÓW

50 +

KRAJÓW

25+ LAT NA RYNKU

14

BIUR REGIONALNYCH

POPROŚ O DEMONSTRACJĘ

Referencje

“Rozwiązanie MyABCM zostało wybrane z dużej grupy ofert ze względu na jego wszechstronność. Wsparcie techniczne MyABCM odegrało zasadniczą rolę w naszych długoterminowych relacjach i działało z ekstremalnym profesjonalizmem i szybkością.”

Martha Cecilia Paredes

Executive Vice President

Produbanco, Ekwador

“Dokładne informacje finansowe są podstawowym wymogiem podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Bez wątpienia MyABCM jest narzędziem, na którym w dużym stopniu polegamy.”

Guntars Balcuns

Dir. of Planning and Control

Latvenergo, Łotwa

“Oprogramowanie MyABCM oferuje bezpieczeństwo, elastyczność oraz spełnia inne ważne wymagania w zakresie efektywnego zarządzania kosztami.”

André Joffily

Partner

Deloitte Touche Tohmatsu, Brazylia

“W moich projektach cenię narzędzia, które pozwalają mi szybko i przy niskich kosztach uzyskać wysokiej jakości wyniki. Moje doświadczenia z MyABCM potwierdzają, że jest to łatwy w użyciu system, który jest praktyczny i przyjazny dla użytkownika.”

Federico Chavarría

Partner

Deloitte Touche Tohmatsu, Kostaryka

“Doświadczenia ze współpracy z profesjonalistami z MyABCM były bardzo dobre. To godna zaufania firma z doświadczonymi profesjonalistami, którzy oferują bardzo rozsądne doradztwo w zakresie zarządzania kosztami strategicznymi.”

Prof. Bruno C. Souza

Professor

FIPECAFI and FIA – USP, Brazylia


"Chciałbym potwierdzić uwagę i wsparcie, jakie otrzymaliśmy od zespołu MyABCM podczas etapu posprzedażowego."

Gustavo Parodi

Finance Department

Aceros Arequipa, Peru

Studia przypadku

Rozwiązania dostosowane do zarządzania kondycją finansową Twojej firmy.

W oparciu o nasze duże doświadczenie na rynku oraz udane wdrożenia w praktycznie każdym sektorze, opracowaliśmy i nadal udoskonaliliśmy kompletne i innowacyjne rozwiązania do strategicznego zarządzania kosztami, rentownością i wydajnością. Nasze produkty zostały stworzone w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb naszych klientów.

UZYSKAJ DOSTĘP DO STUDIÓW PRZYPADKU

Program Partnerski

Dowiedz się więcej o programie

Dołącz do ponad 500 partnerów na całym świecie!

Naszym celem jest wsparcie naszych partnerów, aby stali się innowatorami osiągającymi założone rezultaty.

MyABCM oferuje rozwiązania do zarządzania kosztami i rentownością, które dostosowują się do specyficznych potrzeb każdej firmy. Na tej podstawie stworzyliśmy Program Partnerów Wdrożeniowych oraz Program Akademicki dla uczelni i innych instytucji edukacyjnych.

Nasz program partnerski skierowany jest do firm konsultingowych i niezależnych konsultantów, którzy chcą pomóc swoim klientom w przeprowadzeniu diagnostyki i realizacji projektów związanych z zarządzaniem kosztami i rentownością z wykorzystaniem rozwiązania MyABCM. Nasze narzędzia są proste i łatwe w użyciu. Oferujemy specjalne szkolenia dla każdego z naszych programów.

SPRAWDŹ NASZE PLANY CZŁONKOWSKIE
ZOSTAŃ PARTNEREM

Wydarzenia

WEBINARY

Strategiczne treści online na wyciągnięcie ręki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KONFERENCJE

Sprawdź nasze dokonania i poprzednie wydarzenia, w których uczestniczyliśmy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcielibyśmy wiedzieć, czy nasze rozwiązanie jest tym, czego szukasz.

Nasi eksperci w dziedzinie zarządzania kosztami i rentownością są do Państwa dyspozycji, aby poinformować o aktualnych opcjach i zaoferować idealne rozwiązanie dla Waszej firmy. Nasze oprogramowanie jest obecne w ponad 50 krajach, mamy klientów z różnych sektorów gospospodarki – chcesz wiedzieć jak prawidłowo zarządzać kosztami i rentownością firmy?


MyABCM POLAND:

Polska, Słowacja i Czechy


Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

🔒 Wypełniając formularz, upoważniasz MyABCM do wysyłania informacji o zarządzaniu kosztami, rentownością i zarządzaniu efektywnością organizacji. Szanujemy Twoją prywatność i nie spamujemy. Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymaniem naszych informacji, po otrzymaniu wiadomości e-mail, zrezygnuj z subskrypcji, klikając link w stopce wiadomości e-mail.

Zapisz się do naszego newslettera i uzyskaj dostęp do świata wydajności i rentowności w biznesie.

KLIKNIJ TUTAJ

Copyright © MyABCM. Wszelkie prawa zastrzeżone.